Skip to main content
Žít . Až do konce.
Nevyléčitelná nemoc může zasáhnout kohokoliv z nás. Čtyři z pěti lidí si přejí zemřít doma.
Vyhledejte odbornou pomoc u mobilních hospiců včas.

S námi je to možné

Mobilní hospicová péče je komplexní odbornou a zároveň lidskou službou, která se zaměřuje na péči
o pacienty v závěru života a poskytuje podporu jejich rodině a blízkým.
 

Nepřetržitá pomoc

Mobilní hospice zajistí komplexní péči o pacienta i jeho blízké včetně vybavení domácnosti potřebnými pomůckami. Péče je po celou dobu dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. K dispozici je nepřetržitá pohotovost na telefonu.
 

Odborná péče

Péči v závěru života poskytuje vysoce kvalifikovaný tým odborníků, včetně lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologů a duchovních, kteří jsou zde, aby pomohli jak pacientům, tak jejich rodinám.
 

Lidský přístup

Paliativní péče klade důraz na individuální potřeby a přání pacienta. Respektuje jeho hodnoty, důstojnost a rozhodovací právo. Péče je poskytována s empatií a porozuměním.
 

Podpora pečujících

Tým mobilního hospice se nestará pouze o pacienta, ale také poskytuje podporu a poradenství rodinám a blízkým pečujícím. Rodinní příslušníci dostávají psychologickou podporu i sociální poradenství a jsou zapojeni do rozhodovacího procesu.
 

Finanční dostupnost

Zdravotní péče je zpravidla hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Úhrada ale nepokrývá všechny náklady spojené s péčí. Díky darům některé hospice žádné poplatky od rodin nevyžadují. Pokud ano, jsou v řádech několika stovek za den. Informujte se u konkrétního hospice.
 

Péče pro pozůstalé

Tým je často rodině k dispozici i bezprostředně po úmrtí a pomáhá s vypsáním úmrtního listu či zajištěním pohřbu. Tím podpora blízkých nekončí. Mobilní hospice nabízí podporu pozůstalým i v době truchlení a mnohé hospice pořádají i pravidelná setkávání pozůstalých.

Pokud nezbývá moc času, je potřeba jednat rychle

Vyberte si jeden z 43 mobilních hospiců zapojených do kampaně Dožít doma. A zavolejte na uvedený kontakt na jejich stránkách, kde vám rádi poradí.

Služba mobilních hospiců funguje v okruhu cca 30 km. Pokud jste na této mapě nenašli vhodný hospic ve vaší blízkosti, zkuste vyhledat další hospice ve vašem prohlížeči.

Příběhy rodin

Najděte odpovědi na svoje otázky

Péče o těžce nemocného člověka je v domácím prostředí možná až do úplného závěru života. Ale také náročná. Zjistěte si potřebné informace.
Paliativní péče se zaměřuje na kvalitu života lidí s pokročilým, život limitujícím onemocněním a na podporu jejich pečujících. Mobilní hospice poskytují péči těmto lidem v závěrečném stádiu nevyléčitelného onemocnění, aby mohli prožít poslední týdny co nejplnohodnotněji a důstojně doma za podpory specializované zdravotní péče. Hospice se starají o umírající v každém věku od miminek až po seniory.
Tým mobilního hospice léčí člověka a příznaky jeho nemoci, nikoliv nemoc samotnou. Nesnaží se smrt urychlit ani oddálit. Vysoce kvalifikovaný tým odborníků se zaměřuje na zvládání příznaků nemoci tak, aby nemocný mohl strávit poslední dny života co nejkvalitněji a pomáhá pečujícím projít tímto náročným obdobím. Tým je dostupný na pohotovostním čísle 24 hodin 7 dní v týdnu a může kdykoliv přijet řešit zhoršení stavu. Hospic zajistí potřebnou medikaci a pomůcky (např. polohovací postel, chodítko aj.)
Ve chvíli, kdy je ukončena klasická léčba a nemoc se pokračuje. Studie ukazují, že hospicová péče často není zahájena dostatečně brzy. Někdy se lékař, pacient nebo člen rodiny hospici brání, protože si myslí, že to znamená "vzdát se" nebo že už není žádná naděje. Naděje, kterou domácí hospice přináší ale spočívá v kvalitním životě a v co nejlepším využití každého dne doma, kde to mají rádi.
Praktický lékař ani specialista v nemocnici nepředepisují mobilní hospicovou péči. Pokud je lékařem ukončena léčba, může pacienta upozornit na vyhledání hospicových služeb. Ale doporučujeme být aktivní a vyhledat si nejbližší domácí hospic a požádat o informace a podmínky o poskytovaných službách. Mobilní hospic poskytuje péči v okruhu cca 30 kilometrů od místa, kde sídlí. Požádat o přijetí do hospice může nemocný nebo jeho blízcí.
Pro poskytování služby mobilního hospice je nutná přítomnost pečujícího (rodinného příslušníka či blízké osoby), který se stará 24 hodin denně. Podporou a odbornou pomocí je multidisciplinární tým složený z kvalifikovaných odborníků: lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychologové, pracovníci v odlehčovacích službách, duchovní nabízejí komplexní péči a podporu nejen pacientům, ale i jejich rodinám. Pracovníci hospice jezdí na pravidelné návštěvy a jsou neustále na pohotovostním čísle připraveni poradit nebo přijet.
Toto je velmi individuální a každý hospic má podmínky nastavené trochu jinak, některé poskytují péči zcela bezplatně, jiné za spíše symbolické částky. Zdravotní péče je zpravidla hrazená z veřejného zdravotního pojištění, protože většina mobilních hospiců má smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Náklady na dodatečné služby se pohybují v řádech nižších stovek korun. Většinou jsou vyčíslené jako poplatek za každý den hospicové péče. Zajímejte se o konkrétní podmínky před přijetím do péče.
Hospicová mobilní péče nikdy nezkracuje a neprodlužuje život. Hospicový multidisciplinární tým se stará o pacienty až do jejich smrti, i přes zhoršující se zdravotní stav. Pokud se pacient nebo rodina v průběhu z jakýkoliv důvodů rozhodnou, že nechtějí nebo nemohou zvládnout péči doma, existuje vždy možnost zažádat o místo v lůžkovém hospici nebo se vrátit do nemocnice ideálně do péče nemocničního paliativního týmu.

Organizátoři

Záštitu poskytli

MZČR
ČSPM

Partneři

Globus
COOP
Ogilvy
Creative Industry
MUG Shots

Napsali o nás

Kontakt

Hledáte pomoc? Napište nám.

podpora@dozitdoma.cz