Skip to main content
Hospic sv. Hedviky Kladno pribeh pece

Podívat se na synův trénink

Šestnáctiletý Petr je nadějným kladenským hokejistou. Když se dozvěděl, že jeho táta je nevyléčitelně nemocný, rozhodl se, že přejde na distanční studium na střední škole jenom proto, aby se o tatínka mohl starat. Zaměstnanci Hospice svaté Hedviky v Kladně pomáhali nejen Petrovi, ale i celé rodině, která se semkla, a vzájemně se doplňovali. Díky tomu se tatínek mohl podívat také na Petrův trénink. Rodina ve spolupráci s lidmi z hospice pak  tatínka doprovodila až do poslední chvíle jeho života.

Hospic v rodině i nadále pomáhá. Tentokrát poskytuje odlehčovací služby Petrově babičce. 

Každá rodina má svou intimní atmosféru, do které na chvíli vstoupí lékaři, sestry i pečovatelé  z domácího hospice. Přitom nikdy neví, jak dlouho budou přítomni těmto křehkým okamžikům. Snaží se stát po boku přesně tak, jak si to samotní pečující a pacienti představují. V domácím hospici se život naplňuje koncem.